Persbericht: Het Flevolandse college informeert de Staten onvolledig

Het college van Gedeputeerde Staten in Flevoland heeft in het geheim besloten over subsidies, zonder de Staten te informeren, zo bleek begin dit jaar. De schriftelijke vragen die D66 Statenlid Erik Kunst over de kwestie stelde, zijn onlangs beantwoord. Deze antwoorden zijn voor D66 niet bevredigend.

Lees verder

Uitdaging voor de Flevolandse staten: bondiger debateren

De Flevolandse Staten hebben nu wat meer ervaring met de nieuwe vergadermethodiek. Helemaal tevreden zijn we nog niet. Belangrijkste probleem is dat de opinierondes een beperkte tijdsduur kennen, meestal één of anderhalf uur. Die opinierondes vervangen de commissievergaderingen, waar zonodig een uur of drie kon worden doorgedebatteerd. In de opinierondes komen we bij de interessantere onderwerpen meestal niet verder dan de eerste termijn. Met wat goede wil kan de aanwezige gedeputeerde de vragen uit de eerste termijn nog beantwoorden. Tijd voor enig debat is er dan niet. De oplossing die ik in de wandelgangen hoor, is het beperken van de spreektijd. Geen charmante oplossing. Bij een min of meer doordeweeks onderwerp moeten we toch ook zonder verplichtende beperking van de spreektijd in staat zijn wat minder breedsprakig te zijn. Als ik mijn collega’s hoor, is er ruime mogelijkheid voor verbetering.

Maar erger is het, dat er ook gesproken wordt over een totale spreektijd die afhankelijk is van de grootte van de fractie. Grote fracties krijgen dan meer tijd. Dat die grote fracties net als de kleinere ook maar één woordvoerder per agendapunt naar voren mogen schuiven, doet niet ter zake. Dat hij meer fractiegenoten achter zich heeft staan, zou hem het recht geven langer te spreken. “Had je maar meer stemmen moeten krijgen,” aldus een VVD’er (zijn naam noem ik niet, daar gaat het niet om). En de grotere fracties zijn groot genoeg om de kleinere nieuwe regels op te leggen, via het reglement van orde.

Lees verder

De staten volgen een nieuwe werkwijze

En de nieuwe werkwijze is wel even wennen. Maar is het wel zo anders? Eigenlijk niet. Voorbereidende vergaderingen en de statenvergadering zijn nu op één dag, de woensdag. De statenvergadering is alleen van naam verandert en heet nu besluitvormingsronde. Er is een ‘panoramaronde’ toegevoegd. Die is prettig. Informatieve presentaties, goede gelegenheid tot vragen, om je zo te informeren over een onderwerp. En de aloude commissievergaderingen heten nu ‘opinieronde’. Het enige wat daar is veranderd, is de tijdsduur. De eerste ronde duurt max. een uur, de tweede kan 1,5 uur duren. 

En daar wringt wat. In alle rondes zijn agendapunten doorgeschoven naar de volgende keer. Niet zo gek: de commissievergaderingen hadden meer tijd nodig. En dat wordt niet anders door ze alleen maar minder tijd te geven. Dat blijft dus nog even zoeken. Gelukkig kunnen we daar als fractie een positieve bijdrage leveren, doordat gisteren fractiegenoot Erik Kunst door de staten is gekozen als één van de sessievoorzitters en lid van het presidium. 

Verder blijft het ook nog even zoeken naar hoe we als nieuwe fractie, samen met de tien andere fracties onze inbreng goed kunnen brengen, zonder dat we elkaar gaan herhalen of dat de besprekingen eindeloos duren. Voor alle fracties ligt er een taak vlot en to the point te vergaderen. En ook daar werken we als fractie graag aan mee!