Bijdrage algemene beschouwingen 2012

“Met het verdwijnen van de hoogste waarde waar alle andere waarden mee samenhangen en ondergeschikt aan zijn, begint een proces van verabsolutering van de verschillende waarden. En met de brutale en agressieve logica van de verabsoluteerde waarde zal de zakenman alleen nog maar denken aan nog meer geld, de technicus aan nog meer technologie, de medicus aan meer medicijnen, enzovoorts. De samenhang en het universele doel, de maat waaraan de diverse waarden zelf worden beoordeeld, is weg.”

Een citaat van Hermann Broch, een Oostenrijkse Jood, die in 1938 naar de VS vluchtte. Een centraal thema is zijn werk is het verval van waarden. Hij beschrijft hier het belang van een centrale waarde. Zonder centrale waarde, of centrale visie zo je wilt, jaagt ieder zijn eigen doelen na. Lees verder