Beweringen over opstappen om het Oostvaarderswold onjuist

Het recent opgestapte College van Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) zou geen eerlijke kans hebben gekregen zich te verweren tegen het onderzoeksrapport over de procesgang rond het Oostvaarderwold, dat in de pers vernietigend wordt genoemd. Het college noemt verschillende redenen waarom dat zo zou zijn, onder meer in het bericht onder de eerste link. Deze gaan vooral over de procedure rond de publicatie en bespreking van het rapport. Sterker nog, GS noemt procedure en beeldvorming als de redenen om op te stappen en zegt het zich allemaal anders te herinneren. Nu zou je genoeg kunnen weten, als GS alleen maar op de procedure ingaat in plaats van op de inhoud. Maar ik loop volledigheidshalve toch even de verschillende beweringen na. Ze kloppen geen van allen. Als je er nog een vindt, juist of onjuist, laat ’t weten, dan voeg ik ‘m toe. Lees verder

Flevoland verliest z’n college

Vanavond 3 oktober verloor de Provincie Flevoland z’n college van Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van de procesgang rond het Oostvaarderswold, zoals weergegeven in het rapport van de onderzoekscommissie. Dat rapport is met algemene stemmen vastgesteld. Daarbij is expliciet in het besluit het voorbehoud gemaakt dat het vaststellen van het commissierapport niet inhoudt dat Provinciale Staten de conclusies overneemt. Het vaststellen van het rapport moest de start zijn van een politieke discussie over de duiding van hetgeen in het rapport was vervat. Zover kwam het maar ten dele. Voor het debat kon beginnen, diende het College van Gedeputeerde Staten haar ontslag in. In het debat dat volgde heb ik namens de D66 fractie de onderstaande tekst uitgesproken. De genoemde D66-motie is met algemene stemmen aangenomen (net als een motie van de VVD die GS vraagt demissionair aan te blijven).
Lees verder

Eindrapport Onderzoekscommissie Procesgang Oostvaarderswold

Voorkant onderzoeksrapport OVWAfgelopen woensdag 26 september heb ik onderstaande tekst uitgesproken bij de presentatie van het eindrapport van de Statenonderzoek naar de procesgang rond het Oostvaarderwold, als voorzitter van de onderzoekscommissie. Het rapport is te vinden door te klikken op deze link.
Lees verder

Onderzoekscommissie Oostvaarderswold

Bijna tien jaar lang heeft provincie Flevoland gewerkt aan een nieuw natuurgebied, op een schaal die zeldzaam is in Nederland: het Oostvaarderswold. 180.000.000 vierkante meter ofwel 3.600 voetbalvelden groot. Een robuuste verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen, een ‘wetland’ van internationaal belang en het Horsterwold, het grootste aaneengesloten loofbos in West Europa. Met ruimte voor waterberging voor als het klimaat verandert, voor natuurcompensatie voor Almere, de A6 en de Hanzelijn en een voorspeld rendement van zo’n 6.000 banen. Ambities te over. En rijksbeleid. Totdat kabinet Rutte-Verhagen aantrad, in de zomer van 2010. Lees verder