Voor u gelezen: het regeerakkoord

Zo, maar eens het regeerakkoord van Rutte II doorgelezen en gelet op wat de provincie Flevoland raakt. Kan zijn dat ik bij eerste lezing wat puntjes gemist heb, maar dit lijken me de belangrijkste. Flevoland wordt twee maal genoemd. In beide gevallen om te zeggen dat de provincie snel wordt samengevoegd met Utrecht en Noord-Holland. Ingrijpend.
Lees verder

Bijdrage algemene beschouwingen 2012

“Met het verdwijnen van de hoogste waarde waar alle andere waarden mee samenhangen en ondergeschikt aan zijn, begint een proces van verabsolutering van de verschillende waarden. En met de brutale en agressieve logica van de verabsoluteerde waarde zal de zakenman alleen nog maar denken aan nog meer geld, de technicus aan nog meer technologie, de medicus aan meer medicijnen, enzovoorts. De samenhang en het universele doel, de maat waaraan de diverse waarden zelf worden beoordeeld, is weg.”

Een citaat van Hermann Broch, een Oostenrijkse Jood, die in 1938 naar de VS vluchtte. Een centraal thema is zijn werk is het verval van waarden. Hij beschrijft hier het belang van een centrale waarde. Zonder centrale waarde, of centrale visie zo je wilt, jaagt ieder zijn eigen doelen na. Lees verder

Draai de bezuinigingen op Omroep Flevoland terug!

Namens de D66-fractie heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland over gevolgen van de uitspraak van de rechter over de bezuinigingen op Omroep Brabant (zie bijvoorbeeld hier). De rechter oordeelde donderdag dat de bezuinigingen op Omroep Brabant niet door mogen gaan. Net als Noord-Brabant heeft ook het Flevolandse college van Gedeputeerde Staten forse bezuinigingen voorgenomen op Omroep Flevoland… Lees verder