De randstadprovincie is niet persé goed (voor Almere)

Minister Donner wil een fusie van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland doorzetten. Op zich is de hervorming van het middenbestuur een goed idee, zeker in de randstad. De randstad blijft internationaal achter in economische ontwikkeling en concurrentiepositie, op een manier die te relateren is aan het aantal provincies. De provincies beconcurreren elkaar om de vestiging van bedrijven, in plaats van samen op te trekken. Infrastructuur plannen is erg omslachtig door alle betrokken provincies. Milieuregels en -handhaving verschilt van provincie tot provincie, waardoor het voor bedrijven erg ingewikkeld wordt.

Allemaal onhandig genoeg om aan te pakken. En urgent genoeg. Maar of de oplossing die Donner kiest de juiste is, kan je je afvragen. Voor Nederland en voor Almere. Lees verder

Metropoolregio Amsterdam of: Amsterdam, hart van de wereld

Voor zo’n beetje álle ontwikkelingen in Flevoland en Almere is het verstandig om over de grens naar buiten te kijken en aansluiting te zoeken bij omliggende gemeentes. Al snel komt dan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in beeld komt. Om de MRA-site te citeren: “De ‘Metropoolregio Amsterdam’ is het unieke informele samenwerkingsverband van lokale en provinciale overheden in de noordvleugel van de Randstad. Onder de metropoolvlag maken de partners afspraken op het gebied van verkeer en vervoer, economie, verstedelijking, landschap en duurzaamheid.” Toemaar. Aan ambitie en bravoure geen gebrek. Mooi. Overigens is de MRA een overlegclub, geen besluitvormend orgaan. Deelnemers maken hier onderling afspraken. Maar hebben Flevoland en Almere er wat aan? Lees verder