D66 vraagt aanpak jeugdwerkgelegenheid

De jeugdwerkloosheid in Flevoland is schrikbarend hoog. Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren geld vrij gebleven dat bedoeld is om te investeren in de regionale economie. D66 ziet hier een kans voor Flevoland om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en roept het college op om met een plan te komen. Vandaag wordt in Provinciale Staten de Perspectievennota 2013-2017 besproken. Deze nota wordt gebruikt om de begroting voor 2014 op te stellen. Lees verder

D66 Flevoland moties bij de Algemene beschouwingen

Afgelopen woensdag hielden de Flevolandse Staten algemene beschouwingen, de eerste sinds het huidige college is aangetreden, naar aanleiding van de begroting van 2012. Bijvoorbeeld De Stentor besteedde aandacht aan deze marathonzitting van 10:30 tot 22:00. Naast ons betoog in de eerste termijn zijn verschillende moties door ons en namens ons ingediend. Vijf van de zeven moties zijn aangenomen. Een score die tot tevredenheid stemt. Al hebben we die twee moties die het niet haalden natuurlijk niet voor niets ingediend. Ik loop de zeven moties langs. Lees verder