Beëdigd en benoemd

De fractie is compleet, nu gisteravond ook Margriet Papma is beëdigd als burgerlid. De Flevolandse burgerleden hebben in de voorbereidende vergaderingen dezelfde status als een statenlid, het enige verschil is dat ze in de Statenvergadering zelf geen stem hebben. En ze moeten op de lijst hebben gestaan. In de vorige vergadering was Shasta Rötscheid al beëdigd als burgerlid. Met Annemarieke, Erik, Shasta en Margriet en mijzelf is onze fractie nu compleet. Mooie club, trots op!

We hadden gisteravond meer te vieren: Erik is na voordracht in het seniorenconvent (lees: fractievoorzittersoverleg) door de Staten benoemd als lid van het presidium en één van de zes sessievoorzitters voor de voorbereidende vergaderingen. Erik gaat het ongetwijfeld geweldig doen. En zo laten we zien verantwoordelijkheid te nemen voor het democratisch proces in de Staten. Echt D66.

Binnenkort bespreken we in het seniorenconvent de bemensing van de andere werkgroepen en vertegenwoordigingen vanuit de staten: voor het IPO, voor verschillende Europese werkgroepen, voor de Randstedelijke rekenkamer, bijvoorbeeld. Ook daar nemen we graag in deel. Constructief, voor een goed functioneren van de staten.

Wat is het toch leuk werk, een fractie opbouwen. 🙂

Drie zetels!

Op woensdag 2 maart 2011 waren de verkiezingen voor de provinciale staten. Voor D66 in Flevoland zijn deze verkiezingen goed verlopen: van 0 naar 3 zetels! D66 is weer helemaal terug.

Ook in Flevoland staan enthousiaste en deskundige D66-ers klaar om aan verandering te werken: Annemarieke van der Meij en Erik Kunst, net als ik uit Almere. En als zogenoemde burgerleden zitten Shasta Rötscheid (Dronten) en Margriet Papma (Lelystad) in de fractie. Ook beëdigd, met als enige verschil dat zij geen stem hebben in de besluitvorming van de staten. Met z’n vijfen werken we aan het D66-geluid in Flevoland. Ik ben er trots op dat de fractieleden me als fractievoorzitter hebben gekozen.