‘Niet doen’ lukt GS beter dan ‘wel doen’

De begroting voor 2014 is vastgesteld door Provinciale Staten van Flevoland. D66 is ontevreden over wat het college van Gedeputeerde Staten tot nu toe voor elkaar heeft gekregen. GS laat te veel liggen, zelfs beoordeeld op haar eigen doelen. We constateren dat iets niet meer doen dit college beter afgaat dan iets wel doen. De begroting bevat niet die impuls die de provincie wel nodig heeft. Bij de behandeling ervan sprak ik onderstaande tekst uit. Wat het debat opleverde beschrijft ik in een volgende blog. Lees verder

Bijdrage behandeling Begroting 2013

Het zal niemand zijn ontgaan. Het is crisis in Europa, in Nederland en in Flevoland. We gaan er onder dit kabinet met z’n allen de komende tijd wéér procenten op achteruit. Landelijk komen er de komende jaren rond de 100.000 werklozen bij. Voor het eerst was in april het aantal banen in Flevoland lager dan het jaar ervoor. Volgens cijfers van de provincie is Flevoland 1% van alle banen verloren, in Lelystad zelfs 3%. Nu liggen daarvoor ook redenen buiten het beleid van dit college. Maar economisch moet alle hens aan dek, zou je zeggen. D66 verwacht juist nu maximale, doelgerichte inzet van de provincie om de regionale economie te versterken. Juist nu. Maar de zomernota en de begroting laten helaas een ander beeld zien.

Lees verder