Ik stem natuurlijk D66!

Ik stem op vandaag op D66. Uit volle overtuiging. En het is ook een strategische stem. Want D66 brengt de twee partijen die toch al in het kabinet komen in beweging. De VVD en de PvdA staan tegenover elkaar. Ze zijn gericht op behoud van de belangen van hun achterban. Zonder een grote derde partner, die ze dwingt om te hervormen, gaan er opnieuw kostbare jaren verloren. Zeker nu kunnen we dat niet gebruiken. Ik wil een kabinet dat de problemen aanpakt. Kies ook voor vooruitgang. Voor een stabiel middenkabinet dat Nederland sterker uit de crisis laat komen. Dat investeert in onderwijs en innovatiekracht. En de schatkist op orde brengt.

Ik vraag je om je stem. Stem ook op D66. Ik sta op lijst 6, plaats 37.

Dank voor je vertrouwen!

Uitdaging voor de Flevolandse staten: bondiger debateren

De Flevolandse Staten hebben nu wat meer ervaring met de nieuwe vergadermethodiek. Helemaal tevreden zijn we nog niet. Belangrijkste probleem is dat de opinierondes een beperkte tijdsduur kennen, meestal één of anderhalf uur. Die opinierondes vervangen de commissievergaderingen, waar zonodig een uur of drie kon worden doorgedebatteerd. In de opinierondes komen we bij de interessantere onderwerpen meestal niet verder dan de eerste termijn. Met wat goede wil kan de aanwezige gedeputeerde de vragen uit de eerste termijn nog beantwoorden. Tijd voor enig debat is er dan niet. De oplossing die ik in de wandelgangen hoor, is het beperken van de spreektijd. Geen charmante oplossing. Bij een min of meer doordeweeks onderwerp moeten we toch ook zonder verplichtende beperking van de spreektijd in staat zijn wat minder breedsprakig te zijn. Als ik mijn collega’s hoor, is er ruime mogelijkheid voor verbetering.

Maar erger is het, dat er ook gesproken wordt over een totale spreektijd die afhankelijk is van de grootte van de fractie. Grote fracties krijgen dan meer tijd. Dat die grote fracties net als de kleinere ook maar één woordvoerder per agendapunt naar voren mogen schuiven, doet niet ter zake. Dat hij meer fractiegenoten achter zich heeft staan, zou hem het recht geven langer te spreken. “Had je maar meer stemmen moeten krijgen,” aldus een VVD’er (zijn naam noem ik niet, daar gaat het niet om). En de grotere fracties zijn groot genoeg om de kleinere nieuwe regels op te leggen, via het reglement van orde.

Lees verder

WTF momentje van de dag met de ChristenUnie

De ChristenUnie ziet weinig verschil tussen de PVV en D66. De CU heeft dat gisteren, zaterdag de 14e mei, op haar congres geconstateerd. Ja, laat die maar even inzinken…

Maar het verklaart wel veel. Wilders was gewoon blij om medestanders te zien, toen hij de Nederlandse rechters D66’ers in toga noemde! Kan ik me ook best voorstellen, van zijn kant van het bankje. En de PVV was het natuurlijk gewoon erg met ‘m eens, toen ze Nijpels een latente D66-informateur noemde, in zijn rol in de Flevolands informatie. Ze wílden natuurlijk uit de coalitieonderhandelingen gemikt worden.

Sterker nog, D66 is “misschien nog wel erger”. Omdat D66 christenen zou discrimineren (en dat vindt een CU’er kennelijk net wat erger dan een moslim discrimineren).
Blijft me toch verbazen: wil je als partij juist discriminatie tegengaan door de uitzonderingspositie van geloof en gelovigen op tal van gebieden in het land aan de kaak te stellen, heet dat discrimineren. Veroordeel je discriminatoir gedrag, zoals op basis van geaardheid of sekse, heet dat discrimineren. Gelijke behandeling, ongeacht godsdienst, het staat zelfs in art. 1 van onze grondwet. En dat is mij, als D66’er, heel wat waard.

Toch de Flevolandse CU maar eens vragen hoe ze hier in staan…

Nieuw politiek denker! Leuk! Of: jammer!

Zat zondagavond een herhaling van Buitenhof TV te kijken. Daarin ondermeer Paul Schenderling (@pjschenderling), mede-auteur van het rapport “De toekomst van de christen-democratie in Nederland” en gepresenteerd als representant van een nieuwe generatie politieke denkers. Als deze vice-voorzitter van het CDJA de toekomst van het CDA vertegenwoordigt, hou ik mijn hart vast. Ik pik er een aantal uitspraken uit, uit het tweede deel van het gesprek. Het eerste stuk zat ik me nog teveel te verbazen om er iets van op te tekenen. Veel zei hij toen ook nog niet.
Lees verder

Osama ‘has been’ Laden

De VS vieren feest: Osama Bin Laden standrechtelijk geëxecuteerd in noord Pakistan. In een knappe actie van Navy SEALS, zonder slachtoffers of gewonden aan Amerikaanse zijde. Een belangrijke slag in de strijd tegen het georganiseerde internationale terrorisme. En dat is mooi. Heel mooi. Duizenden mensen dansen op straat voor het Witte Huis en op Ground Zero. Dat mensen blij zijn dat er gerechtigheid zou zijn, dat begrijp ik. Of omdat er tegemoet gekomen is aan wraakgevoelens. Maar vieren dat er iemand is doodgeschoten, nee, daar heb ik niks mee. We hebben er, als wereldbewoners, uiteindelijk ook niet veel aan. Osama was al een tijdje geen operationeel leider meer, begrijp ik. Een inspiratie voor velen wellicht, maar niet calling the shots.

Ook voor Al Qaida zou dit de beste oplossing zijn: Osama’s status is per direct opgewaardeerd van ziek en krachteloos leider naar door de aartsvijand onder onduidelijke omstandigheden vermoorde martelaar. Een soort zaligverklaring, zeg maar.
Lees verder

Varen!

Gisteren de boot gepoetst, vandaag een heerlijke middag gevaren.

20110410-080909.jpg

Water, zon, goed gezelschap, glaasje wijn, lekkere hapjes, wat wil je nog meer. Dit is wel een van de beste manieren om van Flevoland te genieten. En dan ook nog in onze 40 jaar oude Draco 2000HT, die gelukkig de winter achter ons huis goed doorstaan heeft.