Almere Oosterwold: sprong in het duister (updated)

oosterwoldDe gemeente Almere heeft een prachtig verbeelde visie voor Almere Oosterwold neergelegd. Een gevarieerd gebied, waar iedereen een plekje kan vinden voor zijn speciale leefwensen. Waar mensen in vrijheid bouwen. Waar spectaculaire ideeën werkelijkheid worden die nergens anders in Nederland een plekje kunnen vinden. Het kan in Almere. Maar als we door de mooie plaatjes heenkijken, heeft Almere een groot gebied dat nu vooral uit akkers bestaat en waar mensen en bedrijven iets neer mogen zetten, met een marginaal aantal regels en de verantwoordelijkheid zelf voor basisvoorzieningen zoals riolering, schoon drinkwater en elektriciteit te zorgen. De rest moet spontaan ontstaan. Mensen, succes ermee! Voor D66 is dit niet goed genoeg.

Inzicht in processen en sturing ontbreekt
Rooskleurige toekomstbeelden voor Oosterwold zijn er genoeg. Maar de overheid verwacht nogal wat van de maatschappij: spontaan moet er een interessant gebied komen van de hoge kwaliteit. Terwijl het gebied wordt ingericht door mensen die de verantwoordelijkheid hebben voor hun kavel, niet voor de kwaliteit van het geheel. Wat ontbreekt is inzicht in krachten die de ontwikkeling van het gebied beïnvloeden, van variatie in kwaliteit van de ondergrond tot afstand tot bestaande infrastructuur. Waarom zouden mensen hier wel spontaan investeren in kwaliteit? Waarom zou men vrijwillig verspreid door het gebied gaan bouwen, ver bij bestaande infrastrcutuur vandaan? Hoe wordt voorkomen dat het gebied niet éénzijdige ontwikkelingen trekt, maar de heterogene invulling krijgt die architect Winy Maas voorziet? Hoewel Oosterwold een aantrekkelijk plan is, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in welke mogelijkheden de provincie en de gemeente hebben om desgewenst bij te sturen.

Provincie Flevoland laat voor Oosterwold een aantal belangrijke punten uit het omgevingsplan los, om de experimentele ontwikkeling mogelijk te maken. Het betreft onder meer de toetsing op ruimtelijke kwaliteit, normen tegen wateroverlast en regels voor de aanleg van essentiële infrastructuur, zoals riolering. Aan Provinciale Staten wordt nu voorgesteld om over drie jaar te evalueren wat het loslaten van die punten heeft opgeleverd. Als het oordeel negatief is, kunnen we de toetsing aan het omgevingsplan weer op pakken. Daarmee wordt dan Oosterwold effectief de nek omgedraaid. Een stap die niet licht genomen zal worden: het experiment moet dan wel echt mislukt zijn.

Bij de panoramaronde over Oosterwold in mei 2013 heb ik namens D66 gevraagd welke mogelijkheden de provincie heeft om ongewenste ontwikkelingen te signaleren en zo mogelijk bij te sturen voor het misgaat. Gedeputeerde Gijsberts zag toen de noodzaak van dat inzicht en heeft toegezegd met een notitie te komen waarin wordt beschreven welke krachten de ontwikkeling van het gebied beïnvloeden en hoe wij als provincie daarop kunnen ingrijpen. Deze notitie zou vóór besluitvorming door Provinciale Staten beschikbaar zijn, maar is nog niet verschenen. In de recente opinieronde over dit onderwerp bleek de gedeputeerde het gevraagde inzicht op dit moment niet te kunnen leveren te leveren. Daarmee wordt oosterwold een sprong in het duister.

College, houdt de plannen aan!
Aan Provinciale Staten wordt nu gevraagd in te stemmen met een experiment van enorme omvang, met 4.300 hectare in dezelfde orde van grootte als de bestaande stad van Almere. Als het misgaat zijn de gevolgen enorm, zowel financieel als planologisch. Maar Proviciale Staten heeft nu geen zicht op de krachten die het succes van Oosterwold bepalen, noch op de mogelijkheid die bestaat bij te sturen. We hebben alleen de mogelijkheid er over drie jaar de stekker uit te trekken. We zijn zeker niet tégen de plannen voor Oosterwold. Maar het loslaten van regels, is wat anders dan het uit je handen laten vallen. D66 vindt dat de plannen voor Oosterwold nu nog niet rijp zijn voor besluitvorming en vraagt het college de plannen aan te houden tot het gevraagde inzicht is geleverd, als is voldaan aan de toezeggingen van het afgelopen voorjaar.

Update na de Statenvergadering
In het debat op de Statenvergadering is door de verantwoordelijk gedeputeerde, de heer Gijsberts, een uitgebreide toelichting gegeven op de manier waarop Almere, Zeewolde en Flevoland samen invulling geven aan de plannen van Oosterwold. Dit was informatie die ontbrak in de stukken bij het voorstel. De ontwikkeling wordt gevolgd en beoordeeld door onder meer een stuurgroep, op basis van de ontwikkelde kwaliteitskaarten. Die ’toezicht’ kan er goed voor zorgen dat de ontwikkeling van Oosterwold niet uit de hand loopt. We hebben met de gedeputeerde afgesproken is dat Provinciale Staten jaarlijks op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Die informatie en de afspraak krijgen Provinciale Staten nog in een schriftelijke mededeling bevestigd. Voor D66 was dat voldoende om in te stemmen met de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold.

4 gedachten over “Almere Oosterwold: sprong in het duister (updated)

 1. Waarom moet er een uitbreidingsgebied richting Zeewolde komen?
  Er is nog genoeg ruimte in Almere Poort / Pampus om aan stadsuitbreiding te doen.
  Bovendien is de bouwopgave van het Rijk naar beneden bijgesteld.
  Voor huidige bewoners van Almere is het gebied Oosterwold nu aantrekkelijk om te fietsen en te wandelen richting Zeewolde. Je ziet hier nog vele ree-en en vossen. Van m.n. D66 had ik verwacht, dat ze pal staan voor het groen en de natuur in Flevoland.
  Bestuurders van Almere richten zich alleen maar op uitbreiden i.p.v. consolideren (groenbehoud) t.b.v. de huidige bewoners !!!!

  • Het is de bedoeling dat er in Oosterwold een heel ander type bebouwing komt dan in Poort. Oosterwold moet de komende 20-30 jaar ruimte bieden aan mensen met bijzondere wensen die verder nergens een plekje vinden, bijvoorbeeld omdat ze er veel ruimte voor nodig hebben. Het is niet de bedoeling om het gebied ‘even’ vol te bouwen. Mensen die een ‘gewoon’ huis zoeken, kunnen nog altijd terecht in Poort, misschien nog wel beter ook.
   En de bebouwing van Oosterwold komt niet in het bos, maar op de huidige akkers, liefst verspreid door het gebied. De vossen en reeën kunnen blijven wonen waar ze leven. Als de beelden die architect Winy Maas voor Oosterwold heeft geteked, waarheid worden, wordt het voor die dieren alleen maar een interessanter gebied dan de huidige akkers. D66 Almere is tegen het (geleidelijk) volbouwen van het Almeerse groen. Die groene ruimte moet behouden blijven!

 2. Dat Oosterwold en met name de bebouwing Flamingopoort niet op de riolering wordt aangesloten zal voor velen een reden zijn voor afzegging.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.