Voor u gelezen: het regeerakkoord

Zo, maar eens het regeerakkoord van Rutte II doorgelezen en gelet op wat de provincie Flevoland raakt. Kan zijn dat ik bij eerste lezing wat puntjes gemist heb, maar dit lijken me de belangrijkste. Flevoland wordt twee maal genoemd. In beide gevallen om te zeggen dat de provincie snel wordt samengevoegd met Utrecht en Noord-Holland. Ingrijpend.
Lees verder

Flevoland maakt een lachertje van haar bestuur

Drie oktober viel het Flevolandse College van Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van het rapport van de Onderzoekscommissie Procesgang Oostvaarderswold. Het college had Provinciale Staten structureel onvoldoende geïnformeerd en belangrijke bestuurlijke signalen gemist. Ernstige zaken. Het college stapte terecht voltallig op. Volgens het college zelf was dat niet om de inhoud van het rapport, maar vanwege de beeldvorming, die het gevolg was van de gebrekkige procedure. Op donderdag 1 november wordt nu een extra vergadering georganiseerd om 3 van de 4 gedeputeerde te herinstalleren. Uit de manier waarop die vergadering is gepland spreekt niet dat Provinciale Staten serieus genomen worden. Kwalijke zaak. Lees verder

Beweringen over opstappen om het Oostvaarderswold onjuist

Het recent opgestapte College van Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) zou geen eerlijke kans hebben gekregen zich te verweren tegen het onderzoeksrapport over de procesgang rond het Oostvaarderwold, dat in de pers vernietigend wordt genoemd. Het college noemt verschillende redenen waarom dat zo zou zijn, onder meer in het bericht onder de eerste link. Deze gaan vooral over de procedure rond de publicatie en bespreking van het rapport. Sterker nog, GS noemt procedure en beeldvorming als de redenen om op te stappen en zegt het zich allemaal anders te herinneren. Nu zou je genoeg kunnen weten, als GS alleen maar op de procedure ingaat in plaats van op de inhoud. Maar ik loop volledigheidshalve toch even de verschillende beweringen na. Ze kloppen geen van allen. Als je er nog een vindt, juist of onjuist, laat ’t weten, dan voeg ik ‘m toe. Lees verder

Flevoland verliest z’n college

Vanavond 3 oktober verloor de Provincie Flevoland z’n college van Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van de procesgang rond het Oostvaarderswold, zoals weergegeven in het rapport van de onderzoekscommissie. Dat rapport is met algemene stemmen vastgesteld. Daarbij is expliciet in het besluit het voorbehoud gemaakt dat het vaststellen van het commissierapport niet inhoudt dat Provinciale Staten de conclusies overneemt. Het vaststellen van het rapport moest de start zijn van een politieke discussie over de duiding van hetgeen in het rapport was vervat. Zover kwam het maar ten dele. Voor het debat kon beginnen, diende het College van Gedeputeerde Staten haar ontslag in. In het debat dat volgde heb ik namens de D66 fractie de onderstaande tekst uitgesproken. De genoemde D66-motie is met algemene stemmen aangenomen (net als een motie van de VVD die GS vraagt demissionair aan te blijven).
Lees verder