Bijdrage algemene beschouwingen 2012

“Met het verdwijnen van de hoogste waarde waar alle andere waarden mee samenhangen en ondergeschikt aan zijn, begint een proces van verabsolutering van de verschillende waarden. En met de brutale en agressieve logica van de verabsoluteerde waarde zal de zakenman alleen nog maar denken aan nog meer geld, de technicus aan nog meer technologie, de medicus aan meer medicijnen, enzovoorts. De samenhang en het universele doel, de maat waaraan de diverse waarden zelf worden beoordeeld, is weg.”

Een citaat van Hermann Broch, een Oostenrijkse Jood, die in 1938 naar de VS vluchtte. Een centraal thema is zijn werk is het verval van waarden. Hij beschrijft hier het belang van een centrale waarde. Zonder centrale waarde, of centrale visie zo je wilt, jaagt ieder zijn eigen doelen na. Lees verder

Onderzoekscommissie Oostvaarderswold

Bijna tien jaar lang heeft provincie Flevoland gewerkt aan een nieuw natuurgebied, op een schaal die zeldzaam is in Nederland: het Oostvaarderswold. 180.000.000 vierkante meter ofwel 3.600 voetbalvelden groot. Een robuuste verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen, een ‘wetland’ van internationaal belang en het Horsterwold, het grootste aaneengesloten loofbos in West Europa. Met ruimte voor waterberging voor als het klimaat verandert, voor natuurcompensatie voor Almere, de A6 en de Hanzelijn en een voorspeld rendement van zo’n 6.000 banen. Ambities te over. En rijksbeleid. Totdat kabinet Rutte-Verhagen aantrad, in de zomer van 2010. Lees verder