D66 Flevoland moties bij de Algemene beschouwingen

Afgelopen woensdag hielden de Flevolandse Staten algemene beschouwingen, de eerste sinds het huidige college is aangetreden, naar aanleiding van de begroting van 2012. Bijvoorbeeld De Stentor besteedde aandacht aan deze marathonzitting van 10:30 tot 22:00. Naast ons betoog in de eerste termijn zijn verschillende moties door ons en namens ons ingediend. Vijf van de zeven moties zijn aangenomen. Een score die tot tevredenheid stemt. Al hebben we die twee moties die het niet haalden natuurlijk niet voor niets ingediend. Ik loop de zeven moties langs.

Aangenomen moties, door D66 (mede-)ingediend:

Motie Overdracht vaarwegbeheer aan Waterschap Zuiderzeeland (D66, VVD, CDA)
Opdracht aan het college te onderzoeken welke winst te bereiken valt, in efficientie, kwaliteit en maatschappelijke kosten, met de delegatie van het vaarwegbeheer aan Waterschap Zuiderzeeland en daar binnen een jaar rapport en advies over uit te brengen aan de Staten. De bedoeling is onder meer om de Staten op dit onderwerp kaders te laten stellen.

Motie startnotitie (VVD, D66, SP, CDA, CU, SGP, 50+, PvdA)
De motie schrijft het college voor om voor ieder groot project of beleidsnota eerst met een startnotitie te komen, zodat de Staten haar kaderstellende rol goed kan vervullen.

Motie Gooiseweg (VVD, D66, SP, CU)
De langverwachte verdubbeling van de Gooiseweg stond op de nominatie om vertraagd te worden. Deze motie draagt het college op om er juist haast mee te maken. De gemeente zeewolde heeft er verheugd op gereageerd.

Motie Provinciale Jongerenraad (SP, D66, Groenlinks, VVD, D66, PvdD)
Opdracht aan het college om te onderzoeken in hoeverre een Jongerenraad haalbaar is. Dit naar aanleiding van de wens die door jongeren is uitgesproken in een provinciaal jongerendebat eind oktober.

Motie Hoorzitting jacht (PvdD, D66, GroenLinks, SP, PVV, PvdA, 50+)
De staten gaan een hoorzitting over het nut, noodzaak en de effectiviteit van de jacht houden. De PvdD betoogt dat jacht alleen schade toebrengt aan de fauna. De staten laten zich graag informeren over de voors en tegens.

Verworpen, door D66 (mede-)ingediend:

Motie ombuigingen programma samenleving (SP, D66, GroenLinks)
De motie roept het college op om de gevolgen van het afbouwen van subsidies inzichtelijk te maken en met de negatieve effecten op de ontvangende partij rekening te houden. Nu wordt daar naar oordeel van de indieners geen of in ieder geval te weinig rekening mee gehouden. Helaas vond een meerderheid dit ook niet nodig.

Motie Bezuinigingen omroep Flevoland (D66, 50+)
In de meerjarenbegroting staat een bezuiniging op Omroep Flevoland ingeboekt, die wettelijk niet mag. Alsof je een reistijd passend maakt door in te plannen dat je het laatste stukje met 150 door de bebouwde kom gaat. Onze oproep aan het college de wet te respecteren en die bezuiniging aan te passen aan wat wettelijk mag, heeft het niet gehaald. Komt bij dat we helemaal niet blij zijn met de bezuinigingen op de omroep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.