Occupy de steiger? Toch niet meer dan 3 x 24 uur?

In Almere Buiten zijn er in de Lage vaart verschillende steigers van de provincie. een boot mag er maximaal 3 x 24 uur liggen. Zo kunnen dagjesmensen er eens aanleggen of buurtbewoners die de boot eens bij huis willen hebben om zich voor te bereiden op een vakantie. Toch wordt bijvoorbeeld de steiger bij de Oleanderstraat al jaren bezet door boten die er lange tijd liggen. Maanden, jaren soms. Hoewel de buurt er al sinds 2005 om vraagt, heeft de provincie er nog nooit tegen opgetreden. Ondanks toezeggingen ‘dat er nu toch echt aan gewerkt wordt’. En het probleem beperkt zich niet tot Almere. Tijd voor schriftelijke vragen.

De Provincie Flevoland heeft geen vaarwegen- of ligplaatsenbeleid dat daar onderdeel van kan uitmaken. Dit heeft onder meer tot gevolg dat niet handhavend wordt opgetreden tegen vaartuigen die veel langer aangemeerd liggen dan de toegestane 3×24 uur. Dit leidt onder meer in de Lagevaart bij Almere Buiten tot overlast. Hier is een steiger, waar in het vaarseizoen ook de bewoners van Almere Buiten gebruik van willen maken. Dit is nu echter niet mogelijk, omdat er al gedurende enkele jaren schepen liggen die er maanden of nog langer blijven liggen. Enkele hiervan zijn in zo slechte staat dat ze nauwelijks blijven drijven. De D66 fractie is van mening dat het onwenselijk is dat op deze wijze een openbare steiger niet gebruikt kan worden door iedereen, maar als privé ligplaats wordt gebruikt door enkelen. De situatie rond de steiger bij de Faunabuurt in Almere Buiten is slechts een voorbeeld van overlast die zich op verschillende plekken langs de provinciale waterwegen voordoet.

 1.      Bent u er van op de hoogte dat de situatie bij de steigers in de Hoge- en Lagevaart nu zelfs zó onduidelijk is, dat de gemeente Almere hier vignetten uitreikt aan afgemeerde schepen? Bent u het met de D66 fractie eens dat helder vaarwegen- of ligplaatsenbeleid hier bij kan dragen aan een oplossing? Zo nee, waarom niet?

 2.      Deze vignetten wekken bij de eigenaren van de afgemeerde schepen ten onrechte de indruk dat langdurig afmeren aan hen in toegestaan. Van de gemeente Almere mag echter verwacht worden dat zij op de hoogte is, dat niet zij maar de provincie beheerder is van de Hoge en Lagevaart. Gaat u de gemeente Almere op deze praktijk aanspreken? Zo nee, waarom niet?

 3.      Bent u er van op de hoogte dat al sinds mei 2005 bewoners van Almere Buiten klagen bij de provincie over de situatie bij de Faunabuurt?

 4.      Al sinds mei 2005 horen zij bij herhaling van de betrokken senior beleidsmedewerker dat het vaarwegenbeleid op korte termijn herzien zal worden en dat vervolgens handhavend optreden mogelijk zal zijn. Tot op heden, meer dan zes jaar later, is dat nog steeds niet gebeurd. Zij voelen zich aan het lijntje gehouden. De D66 fractie is van mening dat dit een onacceptabel lange periode is. Bent u bereid toe te zeggen vóór de start van het nieuwe vaarseizoen in maart 2012 vaarwegenbeleid ter behandeling aan de Staten aan te bieden, zodat eindelijk de met regelmatig aan bewoners gedane belofte waar gemaakt kan worden? Zo nee, waarom niet?

2 gedachten over “Occupy de steiger? Toch niet meer dan 3 x 24 uur?

 1. Michiel je raakt een terecht punt. Ook in Almere Stad (Hoge Vaart / Noorderplassen / Weerwater / Almere Haven e.d.) zie je boten die het hele seizoen gebruik maken van 3×24 uur ligplaatsen. Soms verleggen ze boot naar een andere 3 x 24 uur.

  Het niet handhaven is zowel voor passanten (ligplaatsen zijn bezet) en voor betalende (!) ligplaatshouders in jachthavens ongewenst.

  Ook zijn in Almere diverse 3 x 24 uur steigers door overmatige waterplantengroei niet meer bereikbaar (gastvrij Almere/Flevoland?).

  Ik praat je graag bij over de waterrecreatie in Almere.

 2. Ik heb dagelijks te maken met dit probleem. Ik heb geen vaste ligplaats en maak gebruik van deze steigers. Dit is dan ook de reden dat ik graag wil reageren.

  Sinds een aantal jaar ben ik in bezit van schip van maar liefst 47 meter (partyboot).
  Ik heb echt alles gegeven wat ik kon om van mijn onderneming een succes te maken. Het schip is helemaal verbouwd, het heeft een nieuwe naam, logo en site gekregen.
  Het bedrijf werd ‘even’ een succes, een jaar liep het echt voorspoedig. Onvergetelijke ervaringen, en niet alleen voor mij!

  Het is alleen jammer genoeg gebleken, dat heel erg je best doen niet altijd voldoende blijkt te zijn. Als het erop aankomt zijn er regels opgesteld door de overheid waar iedereen zich aan moet houden. Ik had dat jaar van voorspoed te danken aan het feit dat ik voor een langere periode op 1 plek kon blijven liggen. Tot spijt werden wij verzocht te vertrekken.

  Ik ga nu failliet, de reden is: Ik word constant, overal waar ik kom, verzocht te vertrekken. Mijn vraag is, ‘Waarom zijn die steigers gebouwd als je er niet mag liggen?’ Het antwoord luidt: ‘Een schip is om te varen’. Begrijp ik, maar ik ben startende, zoveel klanten heb ik niet.

  Misschien is het een idee om een oplossing voor dit probleem te vinden in plaats van het probleem van gemeente naar gemeente door te schuiven?

  Natuurlijk moeten er regels zijn waar wij ons allemaal aan moeten houden, maar ik vind ook dat de bevolking gestimuleerd moet worden om te ondernemen. Het lijkt mij dat nieuwe initiatieven juist ondersteund moeten worden vanuit de overheid.

  Ik heb een goed lopend concept, stop er alles in, het werkt, en dan gaat het mis: Ik word keer op keer weg gestuurd. Ik ben tegenwoordig alleen maar bezig met het zoeken naar ligplaatsen in plaats van nieuwe klanten werven.

  Ik was in bezit van een winstgevend bedrijf (bijdrage aan onze welvaartsstaat 52%), nu ben ik in bezit van een bedrijf dat binnenkort failliet wordt verklaard.

  Misschien moet er ruimte worden gemaakt voor uitzonderingen om ondernemingen een kans te geven succesvol te worden.

  Banen gaan verloren, waar moeten de werklozen een baan vinden? Misschien is een eigen zaak openen een alternatief. Echter zijn veel startende ondernemers onderworpen aan allerlei regels opgesteld door verscheidene instanties die er vaak zelf onderling niet uitkomen.

  Verder wil ik aangeven dat het mijn eigen schuld is dat ik niet op de hoogte was van de stand van zaken toen ik het bedrijf overnam. Nu is het inderdaad aan mij om een oplossing te zoeken, maar zou het erg fijn vinden ergens steun te vinden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.