Een stem is geen handelswaar

plaats delictLater vandaag is in de Tweede Kamer een spoeddebat over het ’torentjesoverleg’ dat een Zeeuws statenlid had met Rutte en Wilders, waarna hij naar verluid van mening is veranderd over zijn stem met de Eerste Kamerverkiezingen. Het gaat om een vertegenwoordiger van de Partij voor Zeeland, maar eigenlijk doet dat er niet toe. Wat ik interessanter vind, zijn de ethische implicaties.

Je gaat je toch afvragen hoe het gesprek van mijn Zeeuwse collega met de premier is verlopen. En daar gaat het spoeddebat over, natuurlijk. Als Rutte hem alleen heeft geprobeerd te overtuigen, is er niet veel meer aan de hand dan dat hij zijn statuur en zijn werkkamer gebruikt heeft om indruk te maken op een Zeeuws statenlid. Niet fraai. Als er concrete beloften zijn gedaan is het kwalijker. Bij zijn beëdiging legt een statenlid de eed of de belofte af, met onder meer: “Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.”
Lees verder

Kan je straks werken bij IKEA Almere?

Vandaag stel ik namens de D66 fractie vragen aan GS. Naar aanleiding van een artikeltje in Almere Vandaag. Hoewel het artikel gaat over de eventuele komst van een IKEA-vestiging naar Almere, valt op dat er vanuit Flevoland niet echt getrokken lijkt te worden aan die komst. Zoals de woordvoerder van IKEA zegt, opmerkelijk. Vooral omdat werkgelegenheid naar Flevoland halen hoog op de agenda van het college staat. Ook voor D66 heeft het prioriteit. En een IKEA is geen winkel met maar een paar medewerkers, dus daar mag best enige aandacht aan worden besteed.

Ik wil dan ook weten waarom voor deze vestiging geen grond in Flevoland is aangeboden, zoals de vertegenwoordiger van IKEA in het artikel stelt. En wat het college gaat doen om de komst van dit bedrijf en bedrijven zoals deze naar Flevoland te bevorderen. Ik realiseer me dat dit geen exclusieve taak van de provincie is. De gemeente speelt hier een minimaal even grote rol, naast de faciliterende en stimulerende rol van de provincie.

Ben benieuwd naar het antwoord. En naar hoe concreet de demissionaire gedeputeerde wil zijn.

UPDATE: De demissionaire gedeputeerde heeft het voor zijn opvolger laten liggen. De reactie van de gedeputeerde bestaat er kort gezegd uit, dat het college het met D66 dat hier een taak ligt voor de provincie, maar dat op aangeven van de gemeente is. En dat de gemeente hier geen afstemming of ondersteuning heeft gezocht. Tsja. Erg ambitieus is het niet.

Varen!

Gisteren de boot gepoetst, vandaag een heerlijke middag gevaren.

20110410-080909.jpg

Water, zon, goed gezelschap, glaasje wijn, lekkere hapjes, wat wil je nog meer. Dit is wel een van de beste manieren om van Flevoland te genieten. En dan ook nog in onze 40 jaar oude Draco 2000HT, die gelukkig de winter achter ons huis goed doorstaan heeft.

Beëdigd en benoemd

De fractie is compleet, nu gisteravond ook Margriet Papma is beëdigd als burgerlid. De Flevolandse burgerleden hebben in de voorbereidende vergaderingen dezelfde status als een statenlid, het enige verschil is dat ze in de Statenvergadering zelf geen stem hebben. En ze moeten op de lijst hebben gestaan. In de vorige vergadering was Shasta Rötscheid al beëdigd als burgerlid. Met Annemarieke, Erik, Shasta en Margriet en mijzelf is onze fractie nu compleet. Mooie club, trots op!

We hadden gisteravond meer te vieren: Erik is na voordracht in het seniorenconvent (lees: fractievoorzittersoverleg) door de Staten benoemd als lid van het presidium en één van de zes sessievoorzitters voor de voorbereidende vergaderingen. Erik gaat het ongetwijfeld geweldig doen. En zo laten we zien verantwoordelijkheid te nemen voor het democratisch proces in de Staten. Echt D66.

Binnenkort bespreken we in het seniorenconvent de bemensing van de andere werkgroepen en vertegenwoordigingen vanuit de staten: voor het IPO, voor verschillende Europese werkgroepen, voor de Randstedelijke rekenkamer, bijvoorbeeld. Ook daar nemen we graag in deel. Constructief, voor een goed functioneren van de staten.

Wat is het toch leuk werk, een fractie opbouwen. 🙂

De staten volgen een nieuwe werkwijze

En de nieuwe werkwijze is wel even wennen. Maar is het wel zo anders? Eigenlijk niet. Voorbereidende vergaderingen en de statenvergadering zijn nu op één dag, de woensdag. De statenvergadering is alleen van naam verandert en heet nu besluitvormingsronde. Er is een ‘panoramaronde’ toegevoegd. Die is prettig. Informatieve presentaties, goede gelegenheid tot vragen, om je zo te informeren over een onderwerp. En de aloude commissievergaderingen heten nu ‘opinieronde’. Het enige wat daar is veranderd, is de tijdsduur. De eerste ronde duurt max. een uur, de tweede kan 1,5 uur duren. 

En daar wringt wat. In alle rondes zijn agendapunten doorgeschoven naar de volgende keer. Niet zo gek: de commissievergaderingen hadden meer tijd nodig. En dat wordt niet anders door ze alleen maar minder tijd te geven. Dat blijft dus nog even zoeken. Gelukkig kunnen we daar als fractie een positieve bijdrage leveren, doordat gisteren fractiegenoot Erik Kunst door de staten is gekozen als één van de sessievoorzitters en lid van het presidium. 

Verder blijft het ook nog even zoeken naar hoe we als nieuwe fractie, samen met de tien andere fracties onze inbreng goed kunnen brengen, zonder dat we elkaar gaan herhalen of dat de besprekingen eindeloos duren. Voor alle fracties ligt er een taak vlot en to the point te vergaderen. En ook daar werken we als fractie graag aan mee!

…dat D66 niet verder wordt uitgenodigd voor de collegeonderhandelingen.

Twee maart: verkiezingsdag, uitslagenavond, feest! D66 is terug is de staten met drie zetels! De rest van die week verloopt nog spannend, naar de definitieve uitslag van het hoofdstembureau op vrijdag. Er verschuiven twee zetels, de oude college partijen VVD, PvdA en CDA hebben geen meerderheid meer. Winnaars zijn de nieuwe partijen: PVV (6), D66 (3) en 50PLUS (1). Verliezers: CDA (8>4), CU (5>3), SP (6>3) en PvdA (7>6). De VVD is de grootste en gelijk gebleven met 9 zetels.

Na het weekend gedoe met een hertelling, die uiteindelijk niets anders opleverde dan een twee weken vertraging in de installatie van de nieuwe statenleden. Gelukkig ging Ed Nijpels, de informateur, zonder vertraging aan de slag. De zaterdag iets meer dan een week na de verkiezingen, spraken Sietske van Oogen en ik hem ongeveer een half uur. Open gesprek, algemene vragen. Aangegeven dat we mee wilden doen in een college. Dat volgens ons dat recht zou doen aan de verkiezingsuitslag. En dat we wel serieus mee wilden doen, niet als gedoogpartij. Een combi-gedeputeerde vonden we geen bezwaar.
Lees verder

D66: Flevoland kan verstandiger

Voor een column in de regionale krant De Noordoostpolder pakte ik enkele punten uit het programma van D66 (te vinden op d66flevoland.nl). Die column, geplaatst op 27 maart, was iets korter dan onderstaand.

D66 is voor duurzame energie. Dat vergt soms lastige keuzes. Het nieuwe windmolenpark bijvoorbeeld is belangrijk in de energievoorziening van ons land. Genoeg energie voor 400.000 huishoudens! Wel denken we dat de plaats van de windmolens beter kan, met name die tussen Urk en de Ketelbrug. Het besluit van de minister laat weinig ruimte over, maar we zetten ons graag in voor optimale inpassing.
Lees verder

Drie zetels!

Op woensdag 2 maart 2011 waren de verkiezingen voor de provinciale staten. Voor D66 in Flevoland zijn deze verkiezingen goed verlopen: van 0 naar 3 zetels! D66 is weer helemaal terug.

Ook in Flevoland staan enthousiaste en deskundige D66-ers klaar om aan verandering te werken: Annemarieke van der Meij en Erik Kunst, net als ik uit Almere. En als zogenoemde burgerleden zitten Shasta Rötscheid (Dronten) en Margriet Papma (Lelystad) in de fractie. Ook beëdigd, met als enige verschil dat zij geen stem hebben in de besluitvorming van de staten. Met z’n vijfen werken we aan het D66-geluid in Flevoland. Ik ben er trots op dat de fractieleden me als fractievoorzitter hebben gekozen.