De staten volgen een nieuwe werkwijze

En de nieuwe werkwijze is wel even wennen. Maar is het wel zo anders? Eigenlijk niet. Voorbereidende vergaderingen en de statenvergadering zijn nu op één dag, de woensdag. De statenvergadering is alleen van naam verandert en heet nu besluitvormingsronde. Er is een ‘panoramaronde’ toegevoegd. Die is prettig. Informatieve presentaties, goede gelegenheid tot vragen, om je zo te informeren over een onderwerp. En de aloude commissievergaderingen heten nu ‘opinieronde’. Het enige wat daar is veranderd, is de tijdsduur. De eerste ronde duurt max. een uur, de tweede kan 1,5 uur duren. 

En daar wringt wat. In alle rondes zijn agendapunten doorgeschoven naar de volgende keer. Niet zo gek: de commissievergaderingen hadden meer tijd nodig. En dat wordt niet anders door ze alleen maar minder tijd te geven. Dat blijft dus nog even zoeken. Gelukkig kunnen we daar als fractie een positieve bijdrage leveren, doordat gisteren fractiegenoot Erik Kunst door de staten is gekozen als één van de sessievoorzitters en lid van het presidium. 

Verder blijft het ook nog even zoeken naar hoe we als nieuwe fractie, samen met de tien andere fracties onze inbreng goed kunnen brengen, zonder dat we elkaar gaan herhalen of dat de besprekingen eindeloos duren. Voor alle fracties ligt er een taak vlot en to the point te vergaderen. En ook daar werken we als fractie graag aan mee!