Wat doet Flevoland voor de wetenschappelijke steunfunctie van de bibliotheek?

DeNieuweBibliotheek, AlmereNamens D66 Flevoland heb ik schriftelijke vragen ingediend over wat er tot nu toe is gedaan om de Wetenschappelijke Steunfunctie van de Nieuwe Bibliotheek in Almere te behouden. En over wat er nog aan gedaan wordt. In juni 2011 diende we al een motie in (samen met PvdA, SP, GL, 50 PLUS en PvdD) om te zorgen dat Gedeputeerde Staten op zoek zouden gaan naar een duurzame oplossing in samenwerking met de Nieuwe Bibliotheek en bijvoorbeeld Hogeschool Windesheim. Deze motie werd bijna statenbreed aangenomen. Het college lijkt zich echter nog nauwelijks ingespannen te hebben om de motie uit te voeren. Lees verder

Behoud Wetenschappelijk Steunfunctie bibliotheken voor Flevoland! (updated)

DeNieuweBibliotheek, AlmereDe  Flevolandse coalitiepartijen hebben zich in hun coalitieakkoord voorgenomen het budget voor de Wetenschappelijke Steunfunctie Flevoland weg te bezuinigen. Wij proberen hen in de statenvergadering van woensdag 29 juni op andere gedachten te brengen en komen met een voorstel om de wetenschappelijke steunfunctie te behouden. Of zoals het in het persbericht staat:

“Voor volwaardig Hoger Beroepsonderwijs is een goede wetenschappelijke bibliotheek erg belangrijk,” zegt D66 fractievoorzitter Michiel Rijsberman, “en door die bij de Nieuwe Bibliotheek onder te brengen, is die kennis beschikbaar voor alle Flevolanders, ook gewoon via hun eigen bibliotheek”.

Lees verder