Stille lente?

HoningbijJuist als het weer wat minder is, zoals vandaag, verlang ik er naar. Lekker op m’n rug in het hoge gras liggen, kijken naar de wolken, genieten van de zon en het zachte gezoem van het leven om me heen. Even bijkomen van hard werken, even niets aan je hoofd. Het lijkt zo vanzelfsprekend.

Maar al jaren blijven de berichten over verontrustende, wereldwijde bijensterfte terugkomen in de media. En dan gaat het alleen nog maar over de zoemende insecten waar we makkelijk van bij kunnen houden hoeveel volken er sterven. Hoe zit het met de sterfte onder hommels, bijvoorbeeld? En onder al die andere insecten? Als dit doorgaat, zoemt er straks niets meer, als je in het gras ligt op een mooie lentedag. Als je al in het gras ligt, want 70% van onze voedselproductie is afhankelijk van bestuiving door die kleine zoemers. Als stadsmens kan je je dat nauwelijks voorstellen, maar zonder bijen hebben we een enorm probleem. Zonder bijen geen eten. Lees verder

Oostvaarderwold: geen reden om te stoppen, wel om door te gaan (updated)

Toen we in de Provinciale Staten kwamen, troffen we de plannen voor het Oostvaarderswold in een ingewikkelde situatie. Na jaren van toezeggingen van de minister, verzoeken haast te maken en schriftelijke verzekeringen alle kosten te dragen, stuurde Staatssecretaris Bleker een brief. Hij wil niet meer betalen en of we willen overwegen er mee op willen houden. Addertje onder het gras: als we aan dat verzoek gehoor geven, is het onze beslissing en kunnen we geen aanspraak meer maken op de betalingen van het ministerie voor de reeds aangegane verplichtingen. Stopkosten: grofweg 140 miljoen. Voor een provincie met een algemene reserve in de orde van 5 miljoen euro en een jaarbegroting van zo’n 200 miljoen niet op te brengen. We gaan dus door. Hoewel we geen nieuwe verplichtingen aangaan, houden Flevoland zich aan haar deel van de oorspronkelijke deal. Flevoland daagt de staat voor de rechter om de gemaakte kosten. Triest, maar het is nodig. Ondertussen vechten de getroffen boeren het Provinciaal Inpassingsplan aan bij de Raad van State.

Deze week, zo’n jaar later, vernietigt de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan. Omdat Bleker niet wil betalen, vindt de RvS de financiering te onzeker. Terwijl de rechter daar over twee weken uitspraak over doet! Verbazingwekkend, op z’n minst. Een flinke tegenslag. Maar voor ons geen reden bij de pakken neer te zitten. Lees verder

Windmolens in het Markermeer: Fact Free Politicians zeggen NEE

Vorige week kwamen plannen in het nieuws voor een nieuw windmolenpark in het Markermeer. Het zou gaan om een flink park, de initiatief nemer dankt aan 100 tot 500 MW. Ter vergelijk: het park aan de westzijde van de noordoostpolder levert straks naar verwachting zo’n 429 MW (genoeg voor 400.000 huishoudens of 1,2% van de totale landelijke energiebehoefte). Er is vooral nog veel onduidelijk: waar de molens komen, hoe groot ze worden, of het veel kleine of minder grote molens worden…

Toch heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Lelystad kennelijk aan die informatie genoeg om de gemeenteraad voor te stellen resoluut en ongenuanceerd NEE te zeggen tegen de plannen. Lees verder

Metropoolregio Amsterdam of: Amsterdam, hart van de wereld

Voor zo’n beetje álle ontwikkelingen in Flevoland en Almere is het verstandig om over de grens naar buiten te kijken en aansluiting te zoeken bij omliggende gemeentes. Al snel komt dan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in beeld komt. Om de MRA-site te citeren: “De ‘Metropoolregio Amsterdam’ is het unieke informele samenwerkingsverband van lokale en provinciale overheden in de noordvleugel van de Randstad. Onder de metropoolvlag maken de partners afspraken op het gebied van verkeer en vervoer, economie, verstedelijking, landschap en duurzaamheid.” Toemaar. Aan ambitie en bravoure geen gebrek. Mooi. Overigens is de MRA een overlegclub, geen besluitvormend orgaan. Deelnemers maken hier onderling afspraken. Maar hebben Flevoland en Almere er wat aan? Lees verder

Integriteit, de dijkgraaf en het verbazingwekkende rapport (updated)

Het rapport van het onderzoek naar de integriteit van dijkgraaf Henk Tiesinga is vandaag gepubliceerd (zie ook hier). En besproken in het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. Ik had me voorgenomen de discussie over de dijkgraaf aan de Algemene Vergadering van het waterschap te laten. Maar mijn verbazing over het rapport is te groot, ik moet er hier wat van zeggen.
Lees verder

D66: Flevoland kan verstandiger

Voor een column in de regionale krant De Noordoostpolder pakte ik enkele punten uit het programma van D66 (te vinden op d66flevoland.nl). Die column, geplaatst op 27 maart, was iets korter dan onderstaand.

D66 is voor duurzame energie. Dat vergt soms lastige keuzes. Het nieuwe windmolenpark bijvoorbeeld is belangrijk in de energievoorziening van ons land. Genoeg energie voor 400.000 huishoudens! Wel denken we dat de plaats van de windmolens beter kan, met name die tussen Urk en de Ketelbrug. Het besluit van de minister laat weinig ruimte over, maar we zetten ons graag in voor optimale inpassing.
Lees verder