Perspectievennota 2014-2018: aan de slag!

Bij de behandeling van de Perspectievennota 2014-2018 (de Algemene Beschouwingen) bracht ik namens D66 de onderstaande inbreng in. Ik roep Gedeputeerde Staten op aan de slag te gaan en creativiteit en vooruitgang te tonen in de aanpak van de werkgelegenheid. In het stuk noem ik 3 moties. Uiteindelijk hoefden ze niet in stemming te worden gebracht, omdat het College de uitvoering toezegde of omdat het mogelijk was de vraag uit de motie binnen lopende ontwikkelingen mee te nemen. Voldoende voor ons om die uitvoering af te wachten. (let op: long read)

Alle zeilen bij voor het versterken van de economie

Voorzitter, D66 is niet ontevreden met de Perspectievennota 2014-2018. De perspectievennota laat ons inziens zien dat de financiële positie van Flevoland er voor de komende jaren goed uitziet, zolang we ons beperken tot de provinciale kerntaken. Het stuk is ook beleidsarm. Dat hebben we hier vaker gezien, maar voor een verkiezingsjaar lijkt ons dat passend. 2015 mag dan een verkiezingsjaar zijn, 2014 is dat niet. D66 wil het college dan ook oproepen zich ook dit jaar nog hard in te zetten voor een sterk Flevoland. Gezien de hoge werkloosheid in onze mooie provincie is het vooral in het economie domein nodig om alle middelen en creativiteit in te zetten die we kunnen mobiliseren!

De Perspectievennota lezende, staat niets Gedeputeerde Staten in de weg. Het komt ook dit jaar aan op de uitvoering. We hopen op inzet, creativiteit en leiderschap vanuit GS, die er toe leidt dat er dit jaar eens geen miljoenen aan onbestede middelen overblijven. Want of een overschot nu komt door achterblijvende bestedingen of door efficiënter werken: in alle gevallen is het geld dat nuttig gebruikt had kunnen worden. Dat betekent natuurlijk niet dat we de democratische taak van Provinciale Staten willen beperken. We geven graag ruimte en steun aan goede ideeën, geen carte blanche. Daarom dienen we nu een motie in die GS oproept om met een onderbouwing te komen voor de 500.000,= euro voor het Technocentrum, die in de perspectievennota staat opgenomen.

Voer de motie Jeugdwerkgelegenheid uit
Vorig jaar heeft D66 bij de behandeling van de perspectiefnota een motie ingediend die het college oproept met een aanpak te komen voor het van het versterken van de jeugdwerkgelegenheid. Binnen het economie domein, in aansluiting op wat de gemeenten doen in het sociale domein. Financiering moest worden gevonden in de onderbesteding binnen het economie domein. Deze motie werd zeer breed ondersteund. Ook de gedeputeerde omarmde de motie met enig enthousiasme, zegde toe met een nieuwe aanpak te komen, maar verwachtte dat er weinig budget voor zou zijn.
Bij de behandeling van de begroting voor 2014 kwam GS met een overzichtje van al eerder lopende acties op het gebied van werkgelegenheid, waar ook jongeren iets aan hebben. Een plan bleef uit. De motie is dan ook nog niet afgedaan. Bij de najaarsnota is binnen het economie domein voor meer dan 2,5 miljoen euro aan onderbestedingen herbestemd, waarvan 810.000 euro terug ging naar de algemene middelen. Anders dan de gedeputeerde verwachtte, is 810.000 euro geen gering budget voor de versterking van jeugdwerkgelegenheid. Toch besteed GS geen euro van dit bedrag aan het doel dat Provinciale Staten daaraan had gegeven. En dat terwijl de gedeputeerde vorig jaar toezegde de motie wel op die manier uit te voeren! Ook in Perspectiefnota 2014-2018 zijn geen specifieke acties op dit punt opgenomen. D66 hoort graag van GS waarom zij de motie niet volledig wil uitvoeren.

Zorg voor toegankelijke verslagen
Voor de interpretatie van de motie jeugdwerkgelegenheid hebben wij de opname van de behandeling van de perspectiefnota en de begroting teruggeluisterd. Een rotklus en enorm tijdrovend. En het is ondoenlijk om in een vergadering iets terug te vinden wat er eerder precies is gezegd. Wij hadden u graag gewezen op de woorden van de gedeputeerde van vorig jaar. Dit voorbeeld schetst het nut van geschreven notulen. D66 mist ze en wij zijn er van overtuigd dat ze wezenlijk bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Daarom dienen wij een motie in voor de terugkeer van de geschreven notulen.

Ontwikkel een visie op de ruimte van Flevoland
In het ruimtelijk domein ziet D66 graag dat de provincie haar regierol helder invult. Maar om die rol te kunnen invullen, moet je wel weten wat je wilt. Hoe bereiken we anders synergie tussen mobiliteit en toerisme, tussen stad en natuur, tussen recreatie en waterbeheer? Afgelopen najaar koos GS, gesteund door de coalitie, er nog voor géén nieuw omgevingsplan te maken. We zouden het wel afkunnen met ad hoc structuurvisies. D66 betreurde dat. Gelukkig zei de gedeputeerde een overzicht van de verwachtte structuurvisies toe, zodat er in ieder geval nog enige mogelijkheid tot regie zou ontstaan. Dit overzicht is onderweg, begreep ik. Vandaag nemen we de volgende stap dienen we samen met de VVD en CDA een motie in die het college oproept een plan op te stellen voor de ontwikkeling van een ruimtelijke visie, gebruik makend van een open planproces. De vorming van de visie zal in hoofdzaak aan de volgende Staten zijn, maar we kunnen nu nuttig voorwerk doen.

Geen tijd te verliezen om aan de slag te gaan
Ik zei het hier eerder, dit college lijkt vooral goed in dingen niet doen: de bezuinigingen zijn voortvarend gerealiseerd. En door de jaarlijkse onderbestedingen is ook het weerstandvermogen ruim op peil. Met de mededeling over de meevaller in de meicirculaire die we gisteren ontvingen, eigen veel te laat natuurlijk, ontstaat het beeld dat dit college de begroting netjes achterlaat voor de volgende statenperiode. Een nette financiële positie, geld voor nieuw beleid én ruimte om het beleid te vernieuwen. Maar voor D66 is de lange schaduw van de verkiezingen geen reden om al achterover te leunen. Als het gaat om de versterking van de economie, als het gaat om het stimuleren van banengroei in Flevoland hebben we geen tijd te verliezen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.