Provinciefusie: aan de verkeerde kant begonnen

Afgelopen week strandden de plannen van minister Plasterk voor de fusie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, na een uiterste en te vergeefse poging om draagvlak te vinden bij D66 en GroenLinks. Over die plannen schreef ik al eerder. De argumentatie van het kabinet gaat mank, de begrenzing van het nieuw te vormen landsdeel is problematisch (zowel op de kaart, als in wat het landsdeel wel en niet moet doen) en er ontbreekt een robuuste visie op de bestuurlijke indeling van heel Nederland. En hoe gaat het na deze fusie verder? Alles bij elkaar geeft het onvoldoende vertrouwen op een goed resultaat, concludeerde de Haagse onderhandelaars van D66 deze week terecht. Maar de duiding van de ontstane situatie door premier Rutte, bijvoorbeeld in de persconferentie na de ministerraad en bij Nieuwsuur, is nogal wonderlijk. Lees verder

Perspectievennota 2014-2018: aan de slag!

Bij de behandeling van de Perspectievennota 2014-2018 (de Algemene Beschouwingen) bracht ik namens D66 de onderstaande inbreng in. Ik roep Gedeputeerde Staten op aan de slag te gaan en creativiteit en vooruitgang te tonen in de aanpak van de werkgelegenheid. In het stuk noem ik 3 moties. Uiteindelijk hoefden ze niet in stemming te worden gebracht, omdat het College de uitvoering toezegde of omdat het mogelijk was de vraag uit de motie binnen lopende ontwikkelingen mee te nemen. Voldoende voor ons om die uitvoering af te wachten. (let op: long read) Lees verder