Persbericht: Het Flevolandse college informeert de Staten onvolledig

Het college van Gedeputeerde Staten in Flevoland heeft in het geheim besloten over subsidies, zonder de Staten te informeren, zo bleek begin dit jaar. De schriftelijke vragen die D66 Statenlid Erik Kunst over de kwestie stelde, zijn onlangs beantwoord. Deze antwoorden zijn voor D66 niet bevredigend.

Dat het college vertrouwelijke besluiten neemt is op zich niet vreemd. De Wet openbaarheid van bestuur schrijft dat in bepaalde gevallen zelfs voor. Statenleden moeten echter wel inzage krijgen in de besluiten op de geheime besluitenlijst, zodat ze hun controlerende en volksvertegenwoordigende taak uit kunnen oefenen.

Het college stelt dat de Statenleden die besluiten bij de Griffie vertrouwelijk kunnen inzien. De Griffie, die Staten ambtelijk ondersteunt, wist tot voor kort echter van niets. Het blijkt te gaan om een jarenlange praktijk: ook langer zittende statenleden zijn niet bekend met het bestaan van een dergelijke besluitenlijst. Tot op heden heeft het college deze besluiten niet actief met de Staten gecommuniceerd, terwijl de wet dit het college van Gedeputeerde Staten wel voorschrijft. Dit is voor D66, sinds vorig jaar weer in de Flevolandse Staten vertegenwoordigd, niet acceptabel. Zonder goede en volledige informatie voor de volksvertegenwoordigers kan de democratie niet functioneren.

D66 komt in de komende Statenvergadering van 28 maart met een motie om het college op te dragen voor goede en volledige informatie van de Staten te zorgen, ook als het vertrouwelijke informatie gaat. “Het college zegt na te gaan denken over verbeteringen,” zegt D66-fractievoorzitter Michiel Rijsberman, “maar we maken graag harde afspraken in de Staten over de actieve informatievoorziening. Dat we over een hele categorie besluiten helemaal niet geïnformeerd worden, kan echt niet zo blijven.”

Naschrift: Het gaat me niet om de schandpaal, het gaat me om de informatievoorziening aan de Staten. Daar wil ik 28 maart een debat over, om te komen tot duidelijke verwachtingen. Daarmee kunnen het college van Gedeputeerde Staten en het Presidium aan de slag om tot een helder afsprakenkader te komen: wat wordt wanneer en hoe aan de Staten aangeboden. En dat wil ik op de hele informatieplicht van het college betrekken, niet alleen die over geheime besluiten. Want als we dan toch afspraken maken over de informatievoorziening, dan meteen maar goed.

Aan de andere kant ligt het voor de hand te vragen wie er weg moet. Onvolledig informeren is immers een politieke doodzonde. In dit geval denk ik er genuanceerder over. Want is het huidige college een praktijk aan te rekenen die al jaren door de staten gedoogd wordt? Ik vermoed ook geen kwade opzet bij onthouden van informatie aan de Staten. Het is eerder een praktijk die is overgebleven uit een monistisch verleden. Ingeslapen polderpolitiek. En kennelijk moet je bij een partij horen die nieuw is in de Staten om het op te merken.

Ik hoor hieronder graag hoe u er over denkt.

Ook Omroep Flevoland en de Flevopost hebben het erover. Ambtenarenvakblad Binnenlands Bestuur heeft er nog eens achteraan gebeld.

2 gedachten over “Persbericht: Het Flevolandse college informeert de Staten onvolledig

  1. Pingback: Nog steeds geen inzage in geheime stukken! | michiel rijsberman

  2. Pingback: Nog steeds geen inzage in geheime stukken! [update] | Flevo66.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.