College, toon ambitie, toon visie, gá ergens voor!

Op 16 november werden de algemene beschouwingen gehouden in de Provinciale Staten van Flevoland. Voor de D66 fractie mocht ik de volgende tekst uitspreken:

Inleiding
Als ik aan mijn kinderen vraag wat ze graag willen doen, later als ze groot zijn, komt er een steeds wisselend scala aan ambities voorbij. Danseres, dokter, juf, piloot, rockster. Goed op de winkel passen zit er niet bij. Goed op de winkel passen is géén ambitie. Toch lijkt dit college daar anders over te denken.

Het is alsof het college het Profiel Provincies, dat de kerntaken van de provincie beschrijft, op de begroting van vorig jaar heeft gelegd en de kaasschaaf heeft gehaald langs alles wat uit stak. Met welke ambitie? Welke visie? Of durf? Wat wil je zijn als provincie? De eufemistisch als ombuigingen aangeduide bezuinigingen leveren een breed scala aan losse punten op. Het college verzuimt echter de punten te verbinden, schetst niet het beeld wat dan ontstaat.

Dit college lijkt nu al uitgeregeerd te zijn, terwijl ze eigenlijk nog maar net begonnen is. Het college past op de winkel. Gelukkig doet ze dat best goed, daar niet van. Maar D66 constateert dat ook de CU niet die frisse wind heeft kunnen brengen die wij graag hadden gezien. Jammer.

Uniek en zelfstandig heet het coalitieakkoord. Maar waarvoor? Waartoe? Helder wordt het nog steeds niet. Of is het alleen conservatisme, angst voor hervormingen? En voor Flevoland is dat al paradoxaal genoeg. De provincie die gemaakt is om te ontwikkelen, die nog lang niet klaar is met inrichten, die de spil vormt van de ruimtelijke opgave van ons land. En wat stelt het college voorop? Continuïteit van beleid. Hetzelfde, maar dan minder! Nu zal dat beleid ons niet naar de afgrond brengen, maar grootse vergezichten of visie zit er ook niet in, helaas. Alles wat maar een beetje onzeker is, staat als een inspanningsverplichting in het collegeprogramma. Alsof het college zelf ook vindt dat als ze wat bereikt, dat een meevaller is.

De focus op kerntaken past ons echter goed. Bezuinigen doet zeer, zeker als je ziet welke organisaties worden gekort. Maar als het onze taak niet is, moeten we het gewoon niet doen. We moeten bij wijze van spreken niet de tuin van een ander willen onderhouden, ook al staan er planten in, die ondersteuning behoeven.

Maar laat ik enkele onderwerpen langslopen.

Omroep
Het college heeft gelukkig sociale cohesie en de identiteit van Flevoland en de Flevolander hoog in het vaandel. Vreemd genoeg wil het college echter wel sterk bezuinigen op Omroep Flevoland. Dat is vreemd omdat Omroep Flevoland als enige organisatie onze inwoners als Flévolander aanspreekt, of ze nu Urker of Almeerder zijn. De bezuinigingen zijn zo sterk, dat de financiering ver onder het wettelijke minimum uitkomt. Het college wil in 2015 1,5 miljoen bezuinigen, terwijl de financiering zich nu nauwelijks boven het wettelijk minimum bevindt. Nu vindt D66 het passen om de omroep te vragen om een bijdrage te leveren in de bezuinigingen die ons allemaal treffen. Maar juridische procedures over de hoogte van de afdracht aan de omroep zijn ook niet gratis. Ondertussen staat de bezuiniging al wel ingeboekt. Wie hou je dan voor de gek? Wij dienen zo dan ook een motie in, waarin het college wordt opgeroepen de wet te respecteren en niet méér te bezuinigen dat tot het wettelijke minimum. We betreuren wel, dat deze motie niet overbodig is.

Samenleving
In de opinieronde hebben we gevraagd om zorgvuldige afbouw van subsidies en overige bijdragen. We zijn blij met de mededeling die we hieromtrent van het college ontvingen. We missen hier echter een belangrijk aspect: wat als een organisatie langer nodig heeft voor een goede overgang naar de nieuwe financiële situatie, dan het college ze geeft. Wij willen voorkomen dat straks de operatie is geslaagd, maar de patiënt overleden. De SP dient hierover  een gezamenlijke motie in.

En wat doet het college om hier vitale coalities tot stand te brengen? Wij horen het graag.

Het college zou een begin kunnen maken met het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken. De SFB toont zich constructief en wil de gevraagde bezuinigingen doorvoeren, maar vraagt ons die een jaar later door te voeren en wél rekening te houden met loon- en prijscompensatie. Graag horen wij van het college of zij het servicepunt hierin tegemoet kan komen. Wij overwegen hier een motie over in te dienen.

Iets vergelijkbaars speelt bij Sensoor. Als wij de uitgangspunten van het college goed lezen, zou Sensoor in 2012 nog de volledige subsidie moeten krijgen, voor tot afbouw wordt overgegaan. Wij horen graag van de gedeputeerde waarom hier is besloten de subsidie al in 2012 te halveren.

Toerisme en recreatie
Hoewel het college in het algemeen goed op de winkel lijkt te passen, maakt GS van toerisme en recreatie een winkeldochter. En dat is vreemd. Deze bedrijfstak kan een belangrijke bijdrage leveren in de werkgelegenheid. De ambitie van GS om hier per jaar 200 banen te creëren is te laag. Toerisme en recreatie levert ook een positieve bijdrage aan het imago, de uitstraling en de identiteit van de provincie. D66 vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het college zo weinig aandacht geeft aan dit onderwerp.

Vaarwegbeheer
Wij geven structureel voor onderhoud en investeringen in provinciale vaarwegen bijna 5,5 miljoen euro uit. Voor baggerwerk en de aanleg van oevers wordt al samengewerkt met het waterschap. De waterwet uit 2009 noemt het waterschap als eerst aangewezen overheid voor het uitvoeren van actief waterbeheerder. Ambtelijk loopt al overleg over de implementatie van de waterwet. Wij willen hier echter de Provinciale Staten in haar kaderstellende rol plaatsen. D66 vindt het wenselijk dat het waterbeheer en dus ook het vaarwegbeheer efficiënt en tegen de laagst maatschappelijke kosten wordt uitgevoerd.

D66 vraagt het college daarom te onderzoeken welke winst in kwaliteit, efficiëntie en maatschappelijke kosten bereikt kan worden door het vaarwegbeheer te delegeren aan waterschap Zuiderzeeland. En hierover binnen een jaar aan Provinciale Staten rapport en advies uit te brengen. Wij dienen daarover een motie in. Voor de volledigheid: dit voorstel past bij het voorstel dat deze week in de tweede kamer wordt gedaan over de waterschappen: één organisatie voor de uitvoering, die (en daar gaat de tweede kamer motie over) wat D66 betreft geen eigen verkiezingen hoeft te organiseren, maar bestuurlijk kan aansluiten bij de provincie.

Economie, bereikbaarheid
D66 is verheugd te horen dat het College de wens om te komen tot aansluiting op het nachtnet serieus oppakt. We zullen het college op dit punt met aandacht volgen. D66 maakt zich wel zorgen om de temporisering in de budgetten voor het aanpakken van de provinciale wegen. Wij zien graag een voortvarende aanpak van de Gooiseweg en zouden daar graag de Domineesweg aan toe voegen. Graag horen wij van de gedeputeerde hoe hij vordert met de Domineesweg. Wij dienen samen met verschillende andere partijen een motie in over de Gooiseweg.

Ten slotte
D66 is – en u heeft mij dat in het begin van mijn betoog horen zeggen – in hoofdzaak niet tegen het voorgestelde beleid.

Het college en de college partijen mogen mijn woorden echter oppakken als uitdaging. D66 daagt het college uit: Wees creatief, toon lef, toon visie! Op dit punt hoort D66 graag dat we het mis hebben. Goed op de winkel passen is geen ambitie. Flevoland geeft u alle ruimte. Gá ergens voor!

4 gedachten over “College, toon ambitie, toon visie, gá ergens voor!

  1. Pingback: D66 Flevoland moties bij de Algemene beschouwingen | michiel rijsberman

  2. Pingback: D66 Flevoland moties bij de Algemene beschouwingen | Flevo66.nl

  3. Pingback: Weer die kortingen op de Omroep… | michiel rijsberman

  4. Pingback: Weer die kortingen op de Omroep… | Flevo66.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.