D66 Flevoland moties bij de Algemene beschouwingen

Afgelopen woensdag hielden de Flevolandse Staten algemene beschouwingen, de eerste sinds het huidige college is aangetreden, naar aanleiding van de begroting van 2012. Bijvoorbeeld De Stentor besteedde aandacht aan deze marathonzitting van 10:30 tot 22:00. Naast ons betoog in de eerste termijn zijn verschillende moties door ons en namens ons ingediend. Vijf van de zeven moties zijn aangenomen. Een score die tot tevredenheid stemt. Al hebben we die twee moties die het niet haalden natuurlijk niet voor niets ingediend. Ik loop de zeven moties langs. Lees verder

College, toon ambitie, toon visie, gá ergens voor!

Op 16 november werden de algemene beschouwingen gehouden in de Provinciale Staten van Flevoland. Voor de D66 fractie mocht ik de volgende tekst uitspreken:

Inleiding
Als ik aan mijn kinderen vraag wat ze graag willen doen, later als ze groot zijn, komt er een steeds wisselend scala aan ambities voorbij. Danseres, dokter, juf, piloot, rockster. Goed op de winkel passen zit er niet bij. Goed op de winkel passen is géén ambitie. Toch lijkt dit college daar anders over te denken. Lees verder