Metropoolregio Amsterdam of: Amsterdam, hart van de wereld

Voor zo’n beetje álle ontwikkelingen in Flevoland en Almere is het verstandig om over de grens naar buiten te kijken en aansluiting te zoeken bij omliggende gemeentes. Al snel komt dan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in beeld komt. Om de MRA-site te citeren: “De ‘Metropoolregio Amsterdam’ is het unieke informele samenwerkingsverband van lokale en provinciale overheden in de noordvleugel van de Randstad. Onder de metropoolvlag maken de partners afspraken op het gebied van verkeer en vervoer, economie, verstedelijking, landschap en duurzaamheid.” Toemaar. Aan ambitie en bravoure geen gebrek. Mooi. Overigens is de MRA een overlegclub, geen besluitvormend orgaan. Deelnemers maken hier onderling afspraken. Maar hebben Flevoland en Almere er wat aan? Lees verder

Integriteit, de dijkgraaf en het verbazingwekkende rapport (updated)

Het rapport van het onderzoek naar de integriteit van dijkgraaf Henk Tiesinga is vandaag gepubliceerd (zie ook hier). En besproken in het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. Ik had me voorgenomen de discussie over de dijkgraaf aan de Algemene Vergadering van het waterschap te laten. Maar mijn verbazing over het rapport is te groot, ik moet er hier wat van zeggen.
Lees verder